Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Zákon o evidenci obyvatel
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 12.12.2019 - 12.12.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Jana Kovačová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019055
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 11.12.2019
Akreditace: MVČR
Program kurzu:
Informační systém evidence obyvatel
Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
Zdroje informačního systému evidence obyvatel, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
Využívání údajů vedených v IS EO orgány vykonávajícími působnost na úseku EO
Poskytování údajů vedených v IS EO oprávněným osobám a poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
Trvalý pobyt (prvotní zavedení v době narození, prvotní zavedení po nabytí státního občanství a po “ukončení pobytu v cizině“, změna, ukončení, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vedení evidence přihlašovacích lístků), doručovací adresa
Zprostředkování kontaktu
Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel (změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne