Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Ukládání povinností stavebním úřadem a vymáhání jejich plnění
pozor změna temínu, přesunutí z 28.1.2020
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 10.03.2020 - 10.03.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 202008
Cena: 1300,-
Přihlášky do: 07.03.2020
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seminář bude zaměřen na zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, kterým stavební úřad ukládá povinnosti vlastníkům stavby a vymáhání těchto povinností stavebním úřadem. Diskutována bude též problematika nahlížení do spisu a poskytování kopií dokumentace stavebním úřadem podle aktuální judikatury správních soudů, dále pak vstupy na pozemky a do staveb a ukládání pořádkové pokuty.
Účastníci semináře budou dále seznámeni s projednávanými dílčími změnami stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ale též s celkovou rekodifikací veřejného stavebního práva a změnami, které přináší v organizaci stavebních úřadů i dotčených orgánů, v oblasti projednávání žádostí a vedení řízení, u obecných požadavcích na výstavbu.
Pozornost bude věnována též aktuální judikatuře správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků.
Program kurzu:
 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu
(kontrolní prohlídky stavby, neodkladné odstranění stavby, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě)
 Exekuce na nepeněžitá plnění
(exekuce provedením náhradního výkonu, exekuce přímým vynucením)
 Nahlížení do spisu a poskytování kopií dokumentace stavební úřadem
 Vstupy na pozemek a do staveb
 Pořádková pokuta podle stavebního zákona
 Další vybraná ustanovení stavebního zákona a aktuální judikatura
 Informace o projednávaných změnách stavebního práva
 Diskuse
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Plzeňská 2162/38
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne