Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Obec a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 13.10.2020 - 13.10.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Jana Zmeškalová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020021
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 12.10.2020
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících správní činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny na úrovni obecné ochrany dřevin rostoucích mimo les.
Program kurzu:
V podrobnostech se zaměříme na změny, které vzešly z novely stavebního zákona, tedy na povolování kácení dřevin formou závazného stanoviska. Pozor nejde o správní řízení s vydáním rozhodnutí, ale o speciální postup, se kterým zatím obecní úřady jako orgány ochrany přírody a krajiny nemají zkušenosti.
Naučíme se jak na to…
Úvod:
Pravomoci obecních úřadů obcí - výklad k obecným ustanovením zákona o ochraně přírody a pravomocím obce jako orgánu ochrany přírody
Žádost o povolení kácení mimolesních dřevin, výklad k vyhlášce, obsah žádostí
Praktický postup při hodnocení žádosti, způsob vyhodnocování žádostí, problémy a nedostatky
Nové postupy povolování kácení ve vztahu k novele stavebního zákona – povolování závazným stanoviskem
Správní řízení:
Zahájení a oznámení zahájení správního řízení - aplikace správního řádu
Vymezení okruhu účastníků řízení - aplikace správního řádu, účast občanských sdružení
Ústní jednání, místní šetření - aplikace správního řádu
Vyjádření účastníků řízení - aplikace správního řádu
Usnesení o procesních stránkách řízení - aplikace správního řádu
Rozhodnutí o věcné stránce řízení - aplikace správního řádu
Odvolání proti usnesení nebo rozhodnutí - aplikace správního řádu
Zpoplatnění správního řízení k žádosti - výklad příslušných ustanovení zákona o správních poplatcích
Postup při povolování kácení závazným stanoviskem dle novely stavebního zákona
Omezení kompetencí obecních úřadů:
vysvětlení typových případů, kdy k povolení kácení není kompetentní obec, výklad pojmů ze zákona o ochraně přírody a dalších
Termíny kácení dřevin - aplikace biologických poznatků v práci veřejné správy
Náhradní výsadba - aplikace zásad správného přístupu k ochraně přírody a krajiny)
Závěr:
Přestupky, správní delikty a pokuty
Dotazy a závěrečná diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne