Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 24.09.2020 - 24.09.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020038
Cena: Kč 1.700,-/osobu
Přihlášky do: 21.09.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.


Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu
• úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek

Revize důležitých pojmů - předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další

Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy

Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
• Přímé zadání
• Uzavřená výzva
• Otevřená výzva

Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další

Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona

Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
Kvalifikace
• stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
• posuzování kvalifikace
• obsah čestného prohlášení
• dodatečné prokazování kvalifikace
• hodnocení nabídek

Doručování a uveřejňování výzvy
• obsah výzvy
• profil zadavatele
• stejný okruh zájemců

Součinnost při uzavírání smlouvy

Změny smlouvy
• podstatné změny smlouvy
• nepodstatné změny smlouvy

Diskuze a dotazy
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne