Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Živnostenský zákon v roce 2020
akreditace MVČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 15.09.2020 - 15.09.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Milada Hrabánková
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 202017
Cena: 1300,-
Přihlášky do: 10.09.2020
Akreditace: MVČR
Program kurzu:
1. Vybraná ustanovení živnostenského zákona v aplikační praxi živnostenských úřadů
• všeobecné podmínky provozování živnosti
• překážky provozování živnosti
• prokazování odborné způsobilosti včetně odborné praxe
• uznávání odborné kvalifikace občanů EU
• dočasné poskytování služeb
2. Silniční motorová doprava v praxi živnostenských úřadů
3. Aktuální novely živnostenského zákona
• zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování
• zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
4. Připravované změny v oblasti živnostenskoprávní úpravy - výhled
• návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) – úprava průvodcovské činnosti
• vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
• další aktuální novely
5. Diskuse
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne