Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Současnost a budoucnost povolování staveb
Stavební právo, aktuální změny a praxe
(Pobočka Jihlava)
Termín: 16.06.2020 - 16.06.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020023
Cena: Kč 1.600,-/osobu - NEPLAŤTE PŘEDEM
Přihlášky do: 09.06.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
V současné době probíhá legislativní proces k návrhu zcela nového stavebního zákona. Navrhovaný zákon a způsob jeho vzniku je velmi mediálně sledován a mnohdy i kritizován. Co konkrétně přináší? Co nového čeká stavebníky a stavební úřady? V kterých případech jde o zcela nové pojetí a zcela zásadní změny oproti současně platnému stavebnímu zákonu a kdy jde pouze o dílčí změny?
Kdo bude posuzovat a povolovat, co bude podléhat posouzení a povolení a jak takové posouzení a povolení bude probíhat?
Odpovědím na tyto a další otázky je věnován tento seminář.


Srovnání platné právní úpravy s navrhovanými změnami v oblasti:
Které stavby budou podléhat povolení
- Pojmy stavba, drobná stavba, jednoduchá stavba, vyhrazená stavba, veřejná infrastruktura
Kdo je bude povolovat
- Organizace stavebních úřadů, nejvyšší stavební úřad, jiné stavební úřady
- Ochrana veřejných zájmů, vážení zájmů, spolupráce dotčených orgánů
Jak budou povolovány
- Digitální služby
- Požadavky na výstavbu (územní požadavky, požadavky na umisťování staveb, technické požadavky na stavby)
- Vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost, odborné vedení provádění a odstraňování staveb, dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s příslušnou projektovou dokumentací)
- Povolovací řízení (úkony před zahájením řízení, náležitosti návrhu, účastníci řízení a jejich vyjádření, připomínky veřejnosti, posuzování návrhu)
- Povolení, zrychlené povolení, rámcové povolení, automatické povolení (lhůta pro jeho vydání a platnost povolení, změna a zrušení povolení)
- Zvláštní postupy u záměru EIA a záměru s integrovaným povolením
- Další vybrané instituty návrhu nového zákona (povolování nestavebního záměru, kolaudační řízení, řízení o odstranění)
- Aktuální judikatura správních soudů
- Diskuse
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne