Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Pozor změna termínu na 15.9. - Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace
Akreditace MPSV č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP
obsazeno
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 15.09.2020 - 15.09.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Květa Suková, Ph. D.
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020013
Cena: 1700,-/os
Přihlášky do: 06.04.2020
Akreditace: Vzdělávací program je pořádán ve spolupráci s vlastníkem akreditace společností SOMEPO, s.r.o., která vystaví osvědčení s akreditací MPSV
Program kurzu:
Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
Parasuicidium jako volání o pomoc
Deprese u dětí a mladistvých
Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
Sebepoškozování jako závislost
Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
Příklady z praxe, diskuse, závěr
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne