Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Spisová a archivní služba s důrazem na uchovávání a vyřazování dokumentů z organizací
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 17.12.2020 - 17.12.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: PhDr. Renata Pisková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020035
Cena: Kč 1.700,-/osobu - neplaťte předem, fakturu k úhradě obdrží účastník semináře v den konání akce nebo bude zaslána elektronicky
Přihlášky do: 11.12.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
1) Úvod do problematiky – základní legislativa pro vedení spisové služby a související předpisy, aktuální znění

2) Návod pro tvorbu směrnic pro vedení spisové služby – spisových řádů, spisových a skartačních plánů dokumentů

3) Rozdíly ve vedení spisové služby v listinné a elektronické formě

4) Proces výkonu spisové služby od příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce

5) Ukládání listinných dokumentů ve spisovně pro analogové dokumenty

6) Ukládání digitálních dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby

7) Ochrana osobních údajů obsažených v dokumentech evidovaných v základních evidenčních pomůckách spisové služby a uložených ve spisovnách

8) Příprava a průběh skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby a ostatních digitálních dokumentů

9) Příprava a průběh skartačního řízení listinných dokumentů a jeho rozdíly u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

10) Výběr archiválií mimo skartační řízení

11) Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací a konkurzem společností

12) Kontroly, přestupky a pokuty

13) Diskuze a praktické příklady
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne