Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Rušení trvalého pobytu od A do Z
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 08.09.2020 - 08.09.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Jana Kovačová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020014
Cena: 1700,-/os
Přihlášky do: 07.09.2020
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků odpovědných za výkon správní činnosti na úseku evidence obyvatel. Velmi vhodné pro začínající úředníky a úředníky zařazené do malých obecních úřadů.
Cíl kurzu: Cílem programu je tedy poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat.
Program kurzu:
Úvod včetně aktuálního stavu legislativy

Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu -Výklad ustanovení zákona o evidenci obyvatel vztahujících se k rušení údaje o místu trvalého pobytu

Výklad ke správnímu řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu „krok za krokem“ dle programu - V členění zvlášť pro řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení – výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)

Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci - vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem

Diskuse a zodpovídání dotazů v průběhu výkladu
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne