Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Velká novela zákoníku práce
Pracovní právo, aktuální změny a praxe
(Pobočka Jihlava)
Termín: 20.10.2020 - 20.10.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020049
Cena: Kč 1.750,-/osobu
Přihlášky do: 15.10.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
 Aktuální informace z legislativy – schválené změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, postupné nabytí účinnosti právní úpravy, přechodná ustanovení, výhled dalších změn pro rok 2021, transpozice EU legislativy
 Koncepčí změny právní úpravy dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou, tzv. přepočet přes hodiny, výhody / nevýhody, příklady, sporné situace (změny délky pracovní doby v průběhu kal. roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce aj.), příklady zápočtů překážek v práci (delší prac. neschopnosti apod.), praktické příklady zaokrouhlování a krácení
 Novinky ve vysílání zaměstnanců – zvýšení administrativní náročnosti pro zaměstnavatele, cestovní náhrady, příplatky, dopady do praxe, přístup k informacím
 Změny v právní úpravě doručování písemností – zjednodušení pro zaměstnavatele, dopady do praxe, pořadí jednotlivých typů doručování, poučení z judikatury
 Zpřesnění právní úpravy tzv. doložky odvolatelnosti – dílčí korekce v okruhu osob, s nimiž je možné sjednat doložku odvolatelnosti, den účinnosti odvolání z funkce
 Sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody
 Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – změny v právní úpravě ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku, podmínky přechodu
 Ostatní změny - dílčí změny v oblasti překážek v práci (sportovní soustředění atd.), potvrzení o zaměstnání, průměrný výdělek, navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace aj.
 Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
 Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků, aktuality ke dni konání semináře
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne