Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Důchodové pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 27.11.2020 - 27.11.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Jana Dorčáková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020055
Cena: Kč 1.700,-/osobu
Přihlášky do: 24.11.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
1) přehled právních předpisů
2) okruh pojištěných osob
3) zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
4) dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
druhy důchodů
5) náhradní doby pojištění
6) výpočet důchodu v roce 2020 a 2021
7) výhoda/nevýhoda přiznání předčasného starobního důchodu
8) součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod/zvýšení důchodu
9) upřednostnění vyloučené doby před příjmem
10) zaměstnávání předčasných starobních důchodců - ohlašovací povinnost
11) prokazování chybějících dob zaměstnání v evidenci ČSSZ
12) vedení ELDP - u zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
13) vykazované údaje do více řádků • zaměstnání po vzniku nároku na důchod • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání • vedení ELDP pro poživatele předčasného nebo starobního důchodce
14) vyloučené a odečítané doby
15) příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 • otcovská a ošetřovné • neplacené volno a ošetřovné • karanténa a DPN • ošetřovné a odpracované dny atp.
16) diskuze a odpovědi na dotazy
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne