Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vymáhání nedoplatků na místních poplatcích a pokutách
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 08.10.2020 - 08.10.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Miroslav Černý
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020043
Cena: Kč 1.700,-/osobu
Přihlášky do: 05.10.2020
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků, kteří v praxi zajišťují vymáhání pohledávek.
Cíl kurzu: Cílem semináře je vyložit jak správně postupovat při vymáhání pohledávek cestou daňové exekuce (DE) podle daňového řádu - pohledávky na místních a správních poplatcích a na pokutách uložených ve správním řízení. Dozvíte se, jak provádět exekuci v praxi a na co si přitom dát pozor - předpoklady pro nařízení DE, hlídání času a další. Do semináře jsou zařazeny i konkrétní příklady řešení modelových situací u nejčastěji používaných způsobů daňové exekuce. Výklad bude doplněn stručně příslušnou judikaturou se vztahem k vymáhání pohledávek.
Program kurzu:
1. Úvod do vymáhání daní a poplatků podle daňového řádu (DŘ). Vymezení základních pojmů. Stručná informace k základním zásadám správy daní. Aktuální problematika exekucí a nová právní úprava v souvislosti s COVID-19.

2. Úkony před zahájením exekuce.

3. Procesní a věcné podmínky zahájení a nařízení daňové exekuce (dále zkratka DE).

4. Obecný výklad postupu při vymáhání podle daňového řádu.

5. Způsoby vymáhání dle § 175, exekuční titul, vztah k občanskému soudnímu řádu (OSŘ)

6. Nařízení daňové exekuce, obecná a společná ustanovení o DE.

7. Způsoby provedení daňové exekuce - se zaměřením na nejčastěji používané.

8. Exekuční náklady.

9. Vybrané způsoby daňové exekuce v praxi obcí:
a) DE postižením majetkových práv - obecná ustanovení daňové exekuce postižením majetkových práv,
b) DE srážkami ze mzdy dle § 187 až 189 DŘ,
c) DE přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb dle § 190,
d) DE přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 191 DŘ,
e) DE prodejem movitých věcí - stručný přehled §194-§232.

10. Ostatní možné způsoby vymáhání.

Konkrétní příklady a řešení modelových situací pro praxi obcí budou součástí výkladu.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne