Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vodovody a kanalizace
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 16.10.2020 - 16.10.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Miloslava Melounová
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020046
Cena: Kč 1.700,-/osobu
Přihlášky do: 13.10.2020
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací,
pracovníkům vodoprávních úřadů, pracovníkům odborů ŽP.
Program kurzu:
1. Změny zákona o vodách a jejich dopady na provozování VaK – účinnost od 1. 1. 2019

2. Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
 povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace
 povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací
 odborný zástupce provozovatele
 obnova vodohospodářského majetku
 provozně související vodovody a kanalizace
 vodovodní a kanalizační přípojky
 odběratelské smlouvy
 dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 kalkulace cen vodného a stočného
 kalkulace cen vody předané
 kalkulace ceny vody odpadní předané
 měření množství dodané vody a odváděných odpadních vod
 provozní řád vodovodu a kanalizace
 kanalizační řády

3. Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne