Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vodovody a kanalizace
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 16.10.2020 - 16.10.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Miloslava Melounová
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020046
Cena: Kč 1.600,-/osobu
Přihlášky do: 13.10.2020
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, pracovníkům vodoprávních úřadů, vedoucím a pracovníkům odborů ŽP na obcích 2. a 3. stupně a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti
Program kurzu:
Změny zákona o vodách a jejich praktické dopady na provozování VaK – účinnost od 1. 1. 2019.
povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
poplatky za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek.
Návrh změny vodního zákona „ suchá novela“ – přehled chystaných změn a aktuální stav projednávání ke dni konání semináře.
Správná aplikace platné právní úpravy VaK v praxi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací v roce 2020:
povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace,
povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací,
odborný zástupce provozovatele,
obnova vodohospodářského majetku,
provozně související vodovody a kanalizace,
vodovodní a kanalizační přípojky,
odběratelské smlouvy,
kalkulace cen vodného a stočného,
poplatek za odvádění srážkových vod,
měření množství dodané vody,
měření množství odváděných odpadních vod.
Aktuální poznatky a problémy ze současné praxe
odlehčovací komory.
Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne