Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vyvlastňování pozemků a staveb
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 10.11.2020 - 10.11.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020050
Cena: Kč 1.700,-/osobu
Přihlášky do: 05.11.2020
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
I. Právní úprava vyvlastnění
1. Listina základních práv a svobod
2. Občanský zákoník
3. Zákon o vyvlastnění
4. Zákon o urychlení výstavby

II. Základní pojmy a předmět vyvlastnění
1. Pojem vyvlastnění
2. Subjekty vyvlastnění
3. Předmět vyvlastnění

III. Podmínky vyvlastnění
1. Zákonnost
2. Účely vyvlastnění a jejich vymezení ve zvláštních zákonech
3. Veřejný zájem na vyvlastnění, jeho prokazování a vymezení
4. Stanovení náhrady za vyvlastnění
5. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
6. Nezbytný rozsah vyvlastnění
7. Prokázání nedohody s dosavadním vlastníkem

IV. Vyvlastňovací řízení
1. Vyvlastňovací úřady
2. Náležitosti žádosti o vyvlastnění
3. Průběh řízení
4. Rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti
5. Odvolání a jeho účinky
6. Podmínky zrušení rozhodnutí o vyvlastnění
7. Podpůrné aplikování obecné úpravy správního řádu

V. Projednání vyvlastnění před soudem
1. Možnost přiznání vyšší náhrady za vyvlastnění soudem a její podmínky
2. Soudní ochrana
3. Příslušnost soudů

VI. Speciální právní úprava vyvlastnění
1. Rozdílná úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby u určitých druhů staveb
2. Odlišnosti u příslušnosti vyvlastňovacích úřadů u určitých druhů staveb
3. Speciální proces povolení u určitých druhů staveb
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne