Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditace MPSV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 01.12.2020 - 01.12.2020
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Kapacita: 20
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3020056
Cena: Kč 1.750,-/osobu
Přihlášky do: 26.11.2020
Akreditace: Akreditace MPSV
Cíl kurzu: Účastníci semináře si rozšíří znalosti o možnostech léčby a samoléčby emočních zranění a o prevenci jejich vzniku. Naučí se zásady a principy odpuštění a smiřování. Získají vyšší sebedůvěru pro překonávání emočních zranění a pocitů viny. Vyzkouší si techniky tvorby a posilování hranic v mezilidských vztazích. Vytvoří si představu, jak pomoci druhým vyrovnat se s křivdou a pocity viny.
Program kurzu:
• Úvod
Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

• Harmonická osobnost – soulad rozumu, emocí a těla
Duševní zdraví. Teorie trojího mozku a teorie štěstí. Emoční zranění, bloky, traumata. Focusing

• Tvorba hranic ve vztazích
Profesní vztah, definování hranic. Prevence syndromu vyhoření, asertivita, osobní rituály, technika „Vnitřní krunýř“.

• První pomoc při emočních zraněních
Pomoc sobě: strategie kontrola situace, tonglen, využití sociální podpory. Pomoc druhým: aktivní naslouchání, empatický rozhovor, koučování, krizová intervence, psychoterapie.

• Strategie zpracování křivdy
Pomsta a nenávist. Exprese a odžití emocí. Empatie – umění a transformace díky novému úhlu pohledu. Odpuštění – křesťanské a psychologické. Přerámování.

• Pocity viny
Neoprávněná kritika, neoprávněný požadavek a citové vydírání – pocity viny jako následek manipulace. Sebezklamání – poučení z chyb. Pravé pocity viny – odpuštění sobě.

• Závěr kurzu
Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů, hodnocení.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne