Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Úvod do veřejného opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka
!ZRUŠENO!
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 20.10.2020 - 20.10.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Bc. Zdeňka Dvořáková
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020022
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 19.10.2020
Akreditace: MPSV
Komu je kurz určen: Školení je určeno pro: veřejné opatrovníky, starosty obcí 1. stupně, kumulované funkce na obcích 2. a 3. stupně, vhodné též pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a sociální pracovníky ze zdravotnických zařízení.
Cíl kurzu: : cílem tohoto školení je seznámit účastníky s průběhem řízení o ustanovení opatrovnictví, dále příprava na výkon institutu opatrovnictví podle Občanského zákona a především vzájemná výměna zkušeností.
Program kurzu:
Vybrané duševní poruchy
Řízení o omezení svéprávnosti člověka
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Podpůrná opatření
Opatrovnictví člověka
Opatrovnická rada
zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví
Centra duševního zdraví – konec pilotního projektu
Zastupování opatrovance při dědickém řízení – uplatnění výhrady soupisu apod.
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Co všechno nás může v praxi potkat
Odpovědi na dotazy, diskuse a závěr
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne