Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Správní řád
akreditace MVČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 01.12.2020 - 01.12.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 202040
Cena: 1300,-
Přihlášky do: 24.11.2020
Akreditace: MVČR
Program kurzu:
1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe

2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost

3. Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře

4. Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva

5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)

6. Zajišťovací prostředky

7. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí

8. Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce

9. Diskuse, dotazy zaměřené na praxi
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Plzeňská 2162/38
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne