Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem
seminář zrušen
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 02.12.2021 - 02.12.2021
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Petra Shonová, DiS.
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 202127
Cena: 1650,-/ osobu
Přihlášky do: 27.11.2021
Akreditace: MVČR
Program kurzu:
I. Základní informace o novinkách v dané oblasti

II. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz
- legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů
- zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
- dopravně psychologické vyšetření – psychická způsobilost k řízení motorových vozidel
- odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
- řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení)
- řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost)
- mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
- řidičské průkazy vydané jiným členským státem
- řidičské průkazy vydané „cizím státem“

III. Dotazy a diskuse k problematice


Na základě platného mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je umožněn vstup na prezenční školení pouze osobám, které prokáží bezinfekčnost:
– platným PCR testem
– platným Antigenním testem
– Potvrzením o prodělání onemocnění covid-19
– Certifikátem o očkování

Ve vnitřních prostorách je třeba nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95).
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne