Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Živnostenské právo, aktuálmí stav a praxe
seminář zrušen
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 30.11.2021 - 30.11.2021
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Milada Hrabánková
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 202130
Cena: 1590,-/ osobu
Přihlášky do: 25.11.2021
Akreditace: MVČR
Program kurzu:
1. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
• všeobecné podmínky provozování živnosti
• překážky provozování živnosti
• posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe
• dočasné poskytování služeb
2. Aktuální novely živnostenského zákona
• zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
• zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů
• zákon č. 117/2020 Sb., změna živnostenského zákona a dalších zákonů (zejména změna zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu)
• zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
• další aktuální novely živnostenského zákona
3. Nařízení vlády č. 208/2O21 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
4. Očekávané změny živnostenského zákona – výhled
5. Diskuse


Na základě platného mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je umožněn vstup na prezenční školení pouze osobám, které prokáží bezinfekčnost:
– platným PCR testem
– platným Antigenním testem
– Potvrzením o prodělání onemocnění covid-19
– Certifikátem o očkování

Ve vnitřních prostorách je třeba nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95).
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne