Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
On-line přenos
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 26.11.2021 - 26.11.2021
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Místo konání: ON-LINE přenos
Variabilní symbol: 202138
Cena: 1590,-/ osobu
Přihlášky do: 20.11.2021
Akreditace: MPSV
Program kurzu:
1. Úvod

Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Psychopatie v kontextu disociální poruchy osobnosti a koncepty psychopatie

Komunikace - složky komunikace.
Jaké bariéry komunikaci brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.
Disociální porucha osobnosti F60.2 (MKN-10) - osobnost sociopatická, osobnost psychopatická.
Antisociální porucha dle DSM V. Odlišení od narcistické, histrionské a emočně nestabilní poruchy osobnosti.
Komorbidita.
Názory na příčiny vzniku psychopatických rysů.
Projevy připomínající psychopatické rysy u dětí a mladistvých.
Obtíže při zjišťování psychopatie, psychopatických rysů.
Projevy mužské a ženské psychopatie.
Robert Hare - kriminální psycholog, přední odborník na problematiku psychopatie.
Kriminalita lidí s psychopatickými rysy. Tzv. korporátní psychopati. Hareho škála psychopatie - PCL-R, české vydání. B-Scan. Big 5 - OCEAN model. Kevin Dutton - teorie psychopatického spektra.
3. Výzkumy v oblasti psychopatických rysů a dopad do praxe v sociální sféře

Výzkumy v oblasti fungování lidského mozku lidí s psychopatickými rysy - odlišnosti způsobující jiný způsob prožívání emocí, zvláště strachu, a svědomí.
Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na zvládání mimořádně stresových situací - místo akutní stresové reakce změněný stav vědomí, theta vlny.
Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na vnímání a zvládání sociálních situací - emoční barvoslepost, chladná empatie, adaptace na společnost a zvláštnosti v oblasti morálky při řešení morálních dilemat.
Výzkum zaměřený na odhalování nebezpečných osobností profesionály v oblasti sociálních služeb.
Neúspěšné strategie při snaze navázat fungující vztah spolupráce sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách s klientem s psychopatickými rysy - vysvětlení na příkladech z praxe.

4. Specifické dovednosti a potřeby spojované s osobnostmi vykazující psychopatický rysy

Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace.
Nadstandardně úspěšná "hra na lítost". Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany).
Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.
Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy.
Potřeba okamžitého uspokojení.
Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace. Nadstandardně úspěšná "hra na lítost".
Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany). Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.
Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy. Potřeba okamžitého uspokojení.

5. Jak jednat s lidmi s psychopatickými rysy

Nutnost bezpečí a ochrany pracovníka při práci s lidmi s psychopatickými rysy. Zásady pro jednání s lidmi s psychopatickými rysy při standardní pracovní situaci.
Příprava pracovníka před mimořádným jednáním, techniky sebeobrany v průběhu jednání. Jak předcházet krizovým situacím, které mohou při kontaktu s takovým klientem vzniknout.
Jak postupovat při řešení konfliktu s člověkem s psychopatickými rysy. Vybrané techniky, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy (nastavení pravidel, pozitivní podmiňování aj.).
Duševní hygiena pracovníka.
Příklady „dobré praxe“.
Shrnutí - úspěšné strategie pro práci s klientem s psychopatickými rysy.

6. Rozbor situace/situací z praxe účastníků

Rozbor 1-2 situace/situací z praxe účastníků

7. Závěr

Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

Na základě platného mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví je umožněn vstup na prezenční školení pouze osobám, které prokáží bezinfekčnost:
– platným PCR testem
– platným Antigenním testem
– Potvrzením o prodělání onemocnění covid-19
– Certifikátem o očkování

Ve vnitřních prostorách je třeba nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95).
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Plzeňská 2162/38
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne