Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Obchodní podmínky

A. Přihláška

I. Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete tímto formulářem, poštou nebo emailem do termínu uzávěrky (5 dní před termínem semináře).
II. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
III. Vaše přihláška je platná po obdržení potvrzovacího mailu.

B. Úhrada

I. Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou.
II. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

C. Daňový doklad

I. Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele a účastník jej obdrží
u prezence v den konání semináře.

D. Stornovací podmínky

I. Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 2 dnů před zahájením kurzu.
II. Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

E. Ochrana osobních údajů

I. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty nakládat tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.