Zpět na výpis kurzů

08/09/2022

Střet zájmů, aktuality a praxe

Akreditace MV

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:1.800 Kč
 • Místo konáníon-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol3022037
 • Přihlášky do01.09.2022

Program kurzu:

 1. Aktuální změny v oblasti právní úpravy střetu zájmů
 2. Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
 3. Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů
 4. Základní povinnosti veřejných funkcionářů
 5. Oznámení o osobním zájmu - Oznámení o činnosti - Oznámení o majetku - Oznámení o příjmech, darech a závazcích - Registr oznámení
 6. Povinnosti evidenčního orgánu
 7. Odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení zákona o střetu zájmů
 8. Předpisy související se zákonem o střetu zájmů
 9. Dotazy, výměna zkušeností a diskuse